Skip to content
2 lata ago

177 words

Analiza kroplowa. Do badania dużej ilości próbek Burchfield opracował dogodną metodę analizy kroplowej. Ogólnie biorąc metoda ta polega na działaniu dymu wydzielającego się z badanej próbki przypalonej rozgrzanym do czerwoności prętem na bibułę zwilżoną roztworem wskaźnika. Charakterystyczną barwę uzyskuje się w ciągu 4 do 6 sekund. Do wykrywania Neoprenu oraz Perbunami bibułę nasyca się źółcienią metanilową oraz octanem miedzi i przed użyciem zanurza się w alkoholowym roztworze chlorowodorku benzydyny. Jeżeli polimer zawiera chlor, wydzielający się chlorowodór reaguje z zasadowo-kwasowym wskaźnikiem dając czerwone zabarwienie. Próba ta służy do wykrywania Neoprenu oraz polichlorku winylu, jednak inne polimery zawierające chlor dają również tę reakcję. Jeżeli w próbce znajduje się Perbunan albo polimer zawierający azot w postaci grupy nitrylowej, otrzymuje się zabarwienie zielone, spowodowane obecnością w produktach destylacji rodników cyjanowych. Reakcja z benzydyną i octanem miedzi jest powszechnie stosowana do wykrywania w powietrzu cyjanowodoru. Zwykle otrzymuje się zabarwienie niebieskie, obecność jednak kwasowo-zasadowego wskaźnika wpływa na zmianę barwy na zieloną. [przypisy: elektrociepłownia siekierki , rurgaz , bfashion ]

Powiązane tematy z artykułem: bfashion elektrociepłownia siekierki rurgaz