Skip to content

Barwne reakcje syntetycznych kauczuków

2 lata ago

155 words

Barwne reakcje syntetycznych kauczuków. Burchfield opisał nową reakcję barwną, która może służyć do identyfikacji kauczuku naturalnego, GR-S oraz Perbunanu. Reakcja ta umożliwia odróżnianie tych materiałów od innych typów kauczuków syntetycznych spotykanych w handlu. Ponieważ ten sposób postępowania jest prosty i szybki, może on znaleźć praktyczne zastosowanie. Proponowano, aby do identyfikacji zastosować analizę kroplową, którą prowadzi się w ten sposób, że próbkę badanego materiału przypieka się rozpalonym do czerwoności prętem i w wydzielającym się dymie trzyma się bibułę nasyconą odpowiednim wskaźnikiem, Występujące wtedy zabarwienie bibuły wskazuje na rodzaj znajdującego się w próbce polimeru. Jedna próba pozwala odróżnić kauczuk naturalny od GR-S, druga jest charakterystyczna dla kauczuku butylowego, trzecia zaś umożliwia odróżnienie Neoprenu GN, od Neoprenu ILS, Perbunanu oraz od kauczuków węglowodorowych. Analiza kroplowa umożliwia przeprowadzenie identyfikacji w ciągu bardzo krótkiego czasu. [podobne: castorama legnica , tokarnia sosenka , łęcz trans rozkład ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama legnica łęcz trans rozkład tokarnia sosenka