Skip to content

cala warstwa wodonosna posiada filtr na calej wysokosci warstwy

2 lata ago

140 words

Po przekształceniu równania i jego scałkowaniu w granicach x = r do x = R oraz z = h do z = H otrzymamy H2 – h2 = __. 2__ In . !i_ We wzorze tym, przedstawiającym równanie krzywej depresji wokół studni, oznaczają: H – wysokość statycznego zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną, k – współczynnik filtracji, R – promień tzw. leja depresyjnego, r – promień otworu studni. Wzór powyższy po przekształceniu oraz zamianie logarytmów naturalnych na dziesiętne przybiera postać Q = 1,36 k (H2 – h2) 19 R-lg r Przy przyjmowaniu wymiarów H, h i r w metrach, kw misek otrzymamy wielkość Q w ms/sek. Wzory te wyprowadzono dla otworów sięgających do warstwy nieprzepuszczalnej, w których ponadto cała warstwa wodonośna posiada filtr na całej wysokości warstwy. [przypisy: obróbka miedzi, wiązanie cementu, elektrociepłownia siekierki ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrociepłownia siekierki obróbka miedzi wiązanie cementu