Skip to content

Charakterystyczne zabarwienia, jakie daja zwiazki powstale na skutek reakcji produktu destylacji polimeru z uzytym odczynnikiem

4 tygodnie ago

208 words

Roztwór l. W 100 ml absolutnego alkoholu metylowego rozpuścić 1 g p-dwumetyloaminobenzaldehydu oraz 0,01 g hydrochinonu i dodać 5 ml stężonego Kwasu solnego oraz 10 ml glikolu etylenowego. Do uzyskanego roztworu dodaje się następnie tyle glikolu etylenowego,aby otrzymany ostateczny roztwór posiadał ciężar właściwy 0,851; umożliwia to identyfikację kauczuku butylowego, którego produkty rozkładu pi roli tycznego posiadają bardzo małą gęstość. Otrzymany odczynnik można przechowywać w ciemnej butelce w ciągu szeregu miesięcy. Roztwór II. W 500 ml wody destylowanej rozpuścić 2,00 g cytrynianu sodowego, 0,20 g kwasu cytrynowego, 0,03 g zieleni bromokrezolowej oraz 0,03 g żółcieni metanilowej. Początkowe zielone zabarwienie zmienia się pod wpływem kwasu octowego na żółte, pod wpływem zaś kwasu solnego na czerwone. Reakcję prowadzi się w 75-milimetrowych probówkach, które ogrzewa się mikropalnikiem. Do przeprowadzenia identyfikacji potrzeba tylko niewielkich ilości materiału, co posiada szczególnie duże znaczenie przy identyfikacji polimerów stosowanych do powlekania tkanin lub takich materiałów, które występują tylko w niewielkiej ilości. Charakterystyczne zabarwienia, jakie dają związki powstałe na skutek reakcji produktu destylacji polimeru z użytym odczynnikiem. W wypadku reakcji z aldehydem (roztwór I) podano zabarwienie przed ogrzaniem oraz po ogrzaniu. [patrz też: drzwi wewnętrzne DRE , drzwi do kabiny prysznicowej , reaktory chemiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi do kabiny prysznicowej drzwi wewnętrzne DRE reaktory chemiczne