Skip to content

Do identyfikacji kauczuków mozna uzyc nie tylko wlasciwego materialu

2 lata ago

227 words

Do identyfikacji kauczuków można użyć nie tylko właściwego materiału, lecz również jego produktów piroli tycznego rozkładu, przy czym w drugim wypadku prowadzenie identyfikacji jest wygodniejsze. Chociaż GR-S zawiera pierścień aromatyczny, a kauczuk naturalny jest czystym węglowodorem alifatycznym, jednak ta różnica w budowie polimerów nie może służyć do ich identyfikacji na (podstawie samych tylko produktów pirolitycznego rozkładu)wprawdzie głównymi produktami rozkładu kauczuku jest izopren oraz dwupenten, jednak przez reakcje uboczne powstaje szereg produktów aromatycznych, Polimery te można zidentyfikować dopiero za pomocą reakcji produktów rozkładu z substancjami zdolnymi do kondensacji, ze związkami posiadającymi reaktywne atomy wodoru. Stwierdzono, że p-dwumetyloaminobenzaldehyd wchodzi w reakcję z produktami destylacji szeregu polimerów tworząc barwne produkty kondensacji, które są wystarczająco charakterystyczne do przeprowadzenia identyfikacji danych polimerów. W celu przeprowadzenia tej identyfikacji produkty pirolitycznego rozkładu próbki kauczuku oddestylowuje się do rozcieńczonego alkoholowego roztworu kwasu solnego oraz aldehydu, po czym do otrzymanego roztworu dodaje się metanol i ogrzewa na łaźni wodnej; początkowe zabarwienie ulega zmianie, a przy tym zabarwienie nowe jest bardziej intensywne. Produkty destylacji kauczuku naturalnego dają po ogrzaniu z metanolem intensywne niebieskofioletowe zabarwienie, produkty destylacji GR-S – zabarwienie zielone, Perbunanu – czerwone, Neoprenu – żółtozielone, a kauczuku butylowego – niebieskozielone o stosunkowo małej intensywności. [patrz też: arriva mielec , emet impex , kwota mleczna olx ]

Powiązane tematy z artykułem: arriva mielec emet impex kwota mleczna olx