Skip to content

Filtr studzienny stosowany przy depresji wód gruntowych

2 lata ago

153 words

Filtr studzienny stosowany przy depresji wód gruntowych dla celów budowlanych wykonywany jest zazwyczaj z blachy stalowej perforowanej o grubości 2–; -. 4 mm. Szczeliny mają zazwyczaj kształt podłużny, szerokość szczelin s zależy od uziarnienia gruntu. Pożądane jest, aby szczelina miała szerokość s = 3–; -. 4 d60 gdzie d60 – średnica ziaren, z wykresu uziarnienia odpowiadająca przesiewowi 60°/0. Aby nie dopuścić do unoszenia przez pompę drobniejszych frakcji gruntu, co może spowodować zbytnie rozluźnienie gruntu a nawet powstanie pustych przestrzeni w pobliżu wykopu, rurę filtrową zazwyczaj pokrywa się siatką z materiału nierdzewnego, tj. z drutu mosiężnego, cynkowego lub ,z mas plastycznych, Otwory w siatce odpowiadają zwykle średnicy uziarnienia d40 – co z kolei odpowiada 40% przesiewu z wykresu uziarnienia. Po pewnym czasie wokół filtru tworzy się naturalny filtr odwrotny z ziaren gruntu, zapobiegający wynoszeniu piasku przez- pompy. [patrz też: wiązanie cementu, bfashion, rurgaz ]

Powiązane tematy z artykułem: bfashion rurgaz wiązanie cementu