Skip to content

KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA MIASTA

2 lata ago

175 words

1. Uwagi ogólne Analizując procesy powstawania miast dawnych, stwierdzić można we wszystkich epokach działanie pewnych czynników niezmiennych, kształtujących układ kompozycji urbanistycznej. Czynnikami tymi są: 1. Warunki środowiska geograficznego, położenie i rzeźba terenu, klimat, otoczenie, układ wód itp., na które składają się zarówno warunki przyrodzone, jak i zmiany środowiska dokonane w poszczególnych okresach rozwoju społecznego. Tu tkwią również warunki warowności (obrona życia i mienia mieszkańców przed niebezpieczeństwem grożącym z zewnątrz) oraz warunki komunikacji (wewnętrzny ruch śródmiejski i połączenie z bliższą i dalszą okolicą, stan zagospodarowania itp. 2. Warunki gospodarcze i społeczne . (bogactwa naturalne, urządzenia techniczne, kultury rolne, rzemiosło, przemysł i handel), które w zależności od warunków środowiska geograficznego wywoływały określone zjawiska w układzie miast. 3. Czynnik obyczajowo-prawny (życie prywatne, praca, życie publiczne, akcje społeczne, administracja, polityka, organizacje wojskowe, życie religijne, kultura i sztuka) stanowiący nadbudowę obyczajowo-prawną . [hasła pokrewne: castorama legnica , tokarnia sosenka , łęcz trans rozkład ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama legnica łęcz trans rozkład tokarnia sosenka