Skip to content

Minimalna wytrzymalosc cementu hutniczego

2 lata ago

150 words

Minimalna wytrzymałość cementu hutniczego (250 kG/cm2) i czas wiązania są takie same jak cementu portlandzkiego 250. Dzięki jednak odmiennemu składowi chemicznemu beton i zaprawa wykonana z cementu hutniczego są bardziej odporne na działanie wody morskiej oraz agresywnych wód gruntowych, tj. takich, które działają niszcząco na materiał fundamentu. Cementu tego nie można stosować do wypraw szlachetnych. Oprócz tych cementów stosuje się jeszcze tak zwany cement biały. Jest to pod względem wytrzymałości normalny cement portlandzki 250 koloru białego używany do wypraw szlachetnych i kamienia sztucznego. Cement ten łatwo jest barwić, dzięki czemu używa się go do wypraw kolorowych. Do tego celu są stosowane za granicą specjalne cementy kolorowe. Produkcja cementu białego i cementów kolorowych została już u nas rozpoczęta na razie w małych ilościach. [hasła pokrewne: łęcz trans, colorata wilkowice, rurgaz ]

Powiązane tematy z artykułem: colorata wilkowice łęcz trans rurgaz