Skip to content

mozliwosci zageszczenia studzien

10 miesięcy ago

175 words

Przy większej długości czynnej filtru należy rozważyć sprawę możliwości zagęszczenia studzien lub zwiększenia ich średnicy, gdyż opuszczanie filtrów dłuższych niż 5,0 m sprawia duże trudności i przy mniej starannym wykonywaniu robót można łatwo uszkodzić filtr. Rura podfiltrowa, czyli odcinek rury pod filtrem powinien wynosić ok. 0,5 m; dno tej rury musi być zaślepione. Przy rurach filtrowych o większej średnicy np. przy d> 350 mm, zamiast zaślepienia dna rury półfiltrowej można ją wypełnić w dolnej części żwirem na głębokość ok. 1,0 m od spodu filtru właściwego. Takie żwirowanie- dna rury podfiltrowej pozwala na dopływ wody do studni również przez jej dno, co zwiększa jej wydajność. Przy projektowaniu rozmieszczenia pomp przy wykopie należy pamiętać o zapewnieniu możliwości ciągłego odpływu pompowanej wody. Bliższe wskazówki na ten temat będą podane w rozdziale o robotach ziemnych i deskowaniu wykopów, 6. 6. [przypisy: elektrociepłownia siekierki, kwota mleczna olx, łęcz trans rozkład ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrociepłownia siekierki kwota mleczna olx łęcz trans rozkład