Skip to content

Oprócz ciasta wapiennego stosowane jest do zapraw wapno hydratyzowane

2 lata ago

137 words

Oprócz ciasta wapiennego stosowane jest do zapraw wapno hydratyzowane. Otrzymuje się je fabrycznie z wapna palonego przez dodanie takiej tylko ilości wody, aby bryły rozpadły się na suchy proszek. Proszek ten dojrzewa następnie od 4 do 5 dni w dużych zbiornikach zwanych s i los a m i, a potem miele się go w młynach kulowych i po przesianiu pakuje do worków papierowych po 50 kg wagi brutto (tj. razem z workiem) każdy. Ciężar objętościowy 1 m3 wapna hydratyzowanego wynosi około 500 kg. Wapno pokarbidowe ,otrzymuje się jako odpad z wytwornic acetylenu używanych przy spawaniu metali w dużych zakładach przemysłowych. Wapno to najlepiej jest mieszać ze zwykłym ciastem wapiennym w stosunku 1 : 1, gdyż samo nie ma dostatecznych właściwości wiążących. [przypisy: colorata wilkowice, telimena bydgoszcz, sławbud ]

Powiązane tematy z artykułem: colorata wilkowice sławbud telimena bydgoszcz