Skip to content

Po podzieleniu wykopu na odcinki dla kazdego odcinka z osobna projektujemy studnie

2 lata ago

134 words

Przy gruntach o średniej przepuszczalności, jak piaski drobne ik: ~ 10-2 . cm/sek, l = 40-7–50 m. Przy gruntach o małej przepuszczalności, czyli przy piaskach pylastych; k < 10-3 cm/sek, l = 20+30 m. Uwagi powyższe nie dotyczą odwodnienia za pomocą tzw. filtrów igłowych, przy których odległości między studniami są mniejsze. Po podzieleniu wykopu na odcinki dla każdego odcinka z osobna projektujemy studnię, korzystając ze wzorów dla studni dowierconej aż do gruntów nieprzepuszczalnych . Wydatek studni Q obliczamy z przepływu wody przez dowolny przekrój po obwodzie. Krzywa depresji przy X od ściany studni i o wysokości z Q = 2xzk– gdzie: k. – współczynnik filtracji, dz – = J – spadek hydrauliczny w przekroju o odległości x. [patrz też: panele ścienne castorama, rurgaz, egbud ]

Powiązane tematy z artykułem: egbud panele ścienne castorama rurgaz