Skip to content

Pompy dobiera sie z katalogów fabrycznych

2 lata ago

188 words

Pompy dobiera się z katalogów fabrycznych; jako wytyczne do wyboru wielkości przyjmuje się wydajność pompy oraz średnicę króćca rury ssącej. Im większa jest średnica przewodów użytych przy pompie, tym mniejsze-są straty ciśnienia spowodowane przepływem wody przez rury, wzrasta jednak wtedy koszt przewodów. Przy mniejszych natomiast średnicach przewodów znacznie rosną straty. Dla szybkiego wyznaczenia orientacyjnej wielkości średnicy nominalnej pompy można korzystać ze wzoru empirycznego Bressea d = 1,5 VQ m gdzie: d – średnica nominalna pompy, m, Q – potrzebna wydajność pompy, m-/sek, lub ze wzoru Muniera D = (1 + 0,02 n) l/Q m gdzie poza oznaczeniami przyjętymi powyżej, n jest liczbą godzin pracy pompy w ciągu doby. Specjalny rodzaj pomp stanowią pompy zwane głębinowymi. Są to pompy o osi pionowej sprzężone z silnikiem. Zespół taki ma kształt walca, którego średnica zezwala na opuszczenie pompy w głąb studni wierconej aż do filtru, na taką głębokość, żeby wirnik pompy był stale zatopiony w wodzi. [więcej w: bfashion, wiązanie cementu, łęcz trans rozkład ]

Powiązane tematy z artykułem: bfashion łęcz trans rozkład wiązanie cementu