Skip to content

Przy twardnieniu zaprawy w wodzie lub wilgoci skurcz nie wystepuje

1 miesiąc ago

122 words

Jeżeli cement jest dobry, to na placku nie powinny powstać rysy promieniste. Rysy obwodowe które mogą się pokazać na placku, nie są szkodliwe. Jeżeli twardnienie spoiwa cementowego lub zaprawy odbywa się przy niedostatecznej ilości wody, następuje skurcz cementu powodujący powstawanie rys skurczowych. Przy twardnieniu zaprawy w wodzie lub wilgoci skurcz nie występuje. Dlatego też należy pamiętać o utrzymaniu świeżej zaprawy cementowej przez pierwszy okres twardnienia W stanie wilgotnym, najlepiej przez nakrapianie tynku wodą. Zaniedbanie tej czynności jest najczęstszą przyczyną pojawienia się na tynku rys skurczowych, a następnie jego niszczenia. Cement plastyczny otrzymuje się z żużla wielkopiecowego po odpowiednim jego przerobieniu, tj. granulacji. [podobne: deska tarasowa modrzew syberyjski, wieszaki ubraniowe, bramy segmentowe łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe łódź deska tarasowa modrzew syberyjski wieszaki ubraniowe