Skip to content

Studzienke zaleca sie umiescic w wykopie poza zarysem kanalu

2 lata ago

134 words

Jeśli mamy do czynienia z gruntem drobnoziarnistym, np. piaskiem pylastym lub drobnoziarnistym, zaleca się dolną część takiej studzienki wypełnić żwirem. Studzienkę zaleca się umieścić w wykopie poza zarysem kanału. W tym celu w miejscach, gdzie przewiduje się wykonanie studzienki zbiorczej należy wykop poszerzyć. Można go wykonać w sposób, gdzie wykop poszerzono na jednym końcu, w każdej przyległej sekcji (tzn. klatki) wykopu. Podczas wykonywania wykopu należy zapewnić dobry odpływ wody do studzienki tak, aby woda nie rozmywała dna i nie zamulała studzienki. Ważną rzeczą jest również, aby woda odpływająca wzdłuż wykopu nie rozmywała gruntu w pobliżu jego ścian, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić opuszczenie się obudowy a nawet jej zawalenie. [przypisy: telimena bydgoszcz, kwota mleczna olx, chromadruk ]

Powiązane tematy z artykułem: chromadruk kwota mleczna olx telimena bydgoszcz