Skip to content
2 lata ago

215 words

Układ jednoosiowy, tzw. ulicówka , powstaje wzdłuż rzek, na dnie jarów lub dolin, w czasach późniejszych także często przy ruchliwych traktach komunikacyjnych. Obok głównej ulicy często równolegle do niej biegną po bokach uliczki drugorzędne, połączone z traktem głównym wąskimi przesmykami. Układ krzyżowy stanowi odmianę układu jednoosiowego, wzbogaconego układem poprzecznym . Układ szachownicowy jest to układ, którego podstawę stanowi prostokątny lub kwadratowy rynek utworzony przez cztery przecinające się ulice, doprowadzające ruch z ulic równoległych i prostopadłych do boków rynku. Układ promienisty, rzadziej spotykany, może być podyktowany rzeźbą terenu, jak np. w starożytnym Rzymie; gdzie drogi, prowadzone pomiędzy siedmioma wzgórzami, zbiegały się w środku miasta (Forum Romanum). Teoretyczne projekty miast-fortec w kształcie gwiazd w układzie ściśle geometrycznym zostały zrealizowane w niewielu wypadkach. W wiekach XVII i XVIII stosowano układ promienisty w pewnych fragmentach miast, co stwarzało nowe efekty optyczne i miało duże znaczenie dla komunikacji, uzyskiwano bowiem w ten sposób skróty połączeń po linii przekątniowej, łączące ważne punkty w terenie prostymi ulicami. Według wyżej wspomnianych wzorów budowano miasta w różnych epokach, [patrz też: wiązanie cementu , chromadruk , ciasto wapienne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: chromadruk ciasto wapienne cena wiązanie cementu