Skip to content

Wykonawstwo robót przy odwodnieniu wykopów

2 lata ago

122 words

Wykonawstwo robót przy odwodnieniu wykopów 6. 5. 1. Pompowanie wody gruntowej w obrębie wykopu. Wskazówki, na jakie odcinki należy podzielić wykop w celu ustalenia rozstawu pomp i w celu obliczenia wielkości prawdopodobnego dopływu wody gruntowej do poszczególnych odcinków wykopu. Przy gruntach mniej przepuszczalnych jedna pompa może obsłużyć większą liczbę odcinków, tzn. większą długość wykopu, – zależnie od ilości dopływającej wody oraz wydajności pomp. Przy większej przepuszczalności gruntów, co zwykle występuje przy piaskach średnio- i gruboziarnistych – jedna pompa obsługuje zwykle jeden albo najwyżej dwa odcinki wykopu. Pompowanie wody z wykopu powinno się odbywać tak, aby wykluczyć pobieranie piasku wraz z wodą. [patrz też: rurgaz, colorata wilkowice, emet impex ]

Powiązane tematy z artykułem: colorata wilkowice emet impex rurgaz