Skip to content

Wymiary studni kopanych

2 lata ago

117 words

Budowa takich studni jest jednak bardziej kłopotliwa i kosztowna niż budowa studni wierconych i trwa znacznie dłużej. Wymiary studni kopanych nie powinny być mniejsze niż 2,5 X 2,5 m, gdyż przy studniach mniejszych występują znaczne trudności przy robotach wykopowych, szczególnie przy deskowaniu wykopu. Podobne studnie szybowe wykonywane były przy budowie tunelu dla Trasy W-Z w Warszawie; miały one wymiar 3,0 X 4,0 m; budowa każdej z nich trwała kilka miesięcy. W wyniku pompowania wody (filtry C/) 500 mm umieszczone na dnie szybów) uzyskano depresję wody gruntowej wielkości ponad 6,0 m i zupełne osuszenie wykopu między studniami na przestrzeni przekraczającej 100 m. [podobne: kwota mleczna olx, żółty jeż olkusz, elektrociepłownia siekierki ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrociepłownia siekierki kwota mleczna olx żółty jeż olkusz