Skip to content

Wzajemne wspóldzialanie lub sprzecznosci

2 lata ago

180 words

Wzajemne współdziałanie lub sprzeczności wynikające z tendencji poszczególnych czynników.. w wyniku procesów historycznych wytworzyły w poszczególnych epokach skrystalizowany układ organizmów miejskich, Zasadniczym jednak czynnikiem miastotwórczym był czynnik gospodarczo-społeczny. W walce o byt materialny ludność szukała warunków przyrodzonych, umożliwiających jej egzystencję. Rolnictwo, rybołówstwo, myślistwo; hodow1a zwierząt, zmuszały do wybierania właściwych terenów i osiadania na nich. . Czynnik warowności, ochrony życia i mienia, zmuszał do wyszukiwania lub tworzenia warunków zapewniających w pewnym stopniu spokojne życie i pracę osiadłej ludności. Przykładami działania czynnika warowności przy zakładaniu osiedli są: osady palowe na wadzie, miasta na stromych niedostępnych wzgórzach, w zakolach rzek, w otoczeniu bagien i stawów, wreszcie wznoszenie potężnych murów obronnych dookoła całego osiedla z -masztarni, fosami zapełnionymi wodą, mostami zwodzonymi i pilnie strzeżonymi oramami. Wszystkie te urządzenia miały zapewnić ludności bezpieczeństwo, umożliwić wytwarzanie dóbr materialnych i rozwój kultury. [więcej w: panele ścienne castorama , żółty jeż olkusz , egbud ]

Powiązane tematy z artykułem: egbud panele ścienne castorama żółty jeż olkusz