Skip to content

zalozenia urbanistyczne

2 miesiące ago

173 words

Rzemiosło i handel wytwarzają dobra materialne wymagające zabezpieczenia i zbytu. W wyniku tego. dochodzą do głosu czynnik warowności i czynnik komunikacji. Spośród wielkiej liczby różnych założeń urbanistycznych wyodrębnić można jako najbardziej podstawowe: 1) okólnicę, 2) układ jednoosiowy (ulicówka), 3) układ krzyżowy, 4) układ szachownicowy i 5) układ promienisty. Okólnica jest jednym z najstarszych sposobów zabudowy osiedli . Wywodzi się jeszcze z czasów pasterskich i koczowniczych, kiedy prymitywne wozy zaprzężone w woły lub konie ustawiano podczas postojów dookoła stawu lub sadzawki wozami na zewnątrz. W ten sposób zapewniano wodopój dla bydła, chroniono je wozami od ewentualnego napadu, wozy same zaś służyły za miejsce, z którego można było się bronić przed napastnikami, stojąc między nimi i mając zabezpieczone boki i tyły. Przy dłuższych postojach zapewne ustawiano nad wozami prymitywne daszki chroniące wozy przed deszczem – prototyp późniejszych izb, ustawionych z czasem w miejscu wozów. . [hasła pokrewne: wiązanie cementu , wapno hydrauliczne , przelicznik m3 na litry ]

Powiązane tematy z artykułem: przelicznik m3 na litry wapno hydrauliczne wiązanie cementu