Skip to content
11 miesięcy ago

177 words

Analiza kroplowa. Do badania dużej ilości próbek Burchfield opracował dogodną metodę analizy kroplowej. Ogólnie biorąc metoda ta polega na działaniu dymu wydzielającego się z badanej próbki przypalonej rozgrzanym do czerwoności prętem na bibułę zwilżoną roztworem wskaźnika. Charakterystyczną barwę uzyskuje się w ciągu 4 do 6 sekund. Do wykrywania Neoprenu oraz Perbunami bibułę nasyca się źółcienią metanilową oraz octanem miedzi i przed użyciem zanurza się w alkoholowym roztworze chlorowodorku benzydyny. Jeżeli polimer zawiera chlor, wydzielający się chlorowodór reaguje z zasadowo-kwasowym wskaźnikiem dając czerwone zabarwienie. Próba ta służy do wykrywania Neoprenu oraz polichlorku winylu, jednak inne polimery zawierające chlor dają również tę reakcję. Jeżeli w próbce znajduje się Perbunan albo polimer zawierający azot w postaci grupy nitrylowej, otrzymuje się zabarwienie zielone, spowodowane obecnością w produktach destylacji rodników cyjanowych. Reakcja z benzydyną i octanem miedzi jest powszechnie stosowana do wykrywania w powietrzu cyjanowodoru. Zwykle otrzymuje się zabarwienie niebieskie, obecność jednak kwasowo-zasadowego wskaźnika wpływa na zmianę barwy na zieloną. [przypisy: elektrociepłownia siekierki , rurgaz , bfashion ]

Powiązane tematy z artykułem: bfashion elektrociepłownia siekierki rurgaz