Skip to content

cement portlandzki 250

4 tygodnie ago

168 words

Wymienione wyżej rodzaje cementów są dostarczane na budowy przeważnie w workach papierowych po 50 kg wagi brutto. W zależności od rodzaju cementu dla uniknięcia pomyłki worki mają odpowiednie oznaczenie. I tak najczęściej stosowany do zapraw cement murarski 150 jest oznaczony na worku dwoma czarnymi pasami z napisem cement murarski 150, cement portlandzki 250 nie ma na worku żadnych pasów; cement portlandzki 350 oznaczony jest jednym pasem fioletowym, cement hutniczy 250 – jednym pasem czerwonym, a cement portlandzki 400 – jednym pasem zielonym. Cement, nawet najstaranniej zabezpieczony przed wilgocią, traci wskutek dłuższego leżenia na wartości i wytrzymałości. Mówi się wówczas że cement jest zleżał 1:) Zmniejszenie wartości takiego cementu polega na tym, że cement zleżały wiąże bardzo powoli, co odbija się później na wytrzymałości zaprawy. Dlatego też ważną jest rzeczą zbadanie, czy czas wiązania cementu odpowiada przepisowej normie . Badanie takie przeprowadza się w laboratorium polowym, jeżeli zachodzi podejrzenie, że cement jest zleżały. [patrz też: jaka moc grzejnika, kompozycja urbanistyczna, odwodnienie wykopu ]

Powiązane tematy z artykułem: jaka moc grzejnika kompozycja urbanistyczna odwodnienie wykopu