Skip to content

Czynnik kompozycyjny

2 lata ago

146 words

Ludność żydowska masowo napływająca w okresie średniowiecza do miast europejskich dostaje specjalną. dzielnicę, tzw. ghetto. Wiek XVII i XVIII cechuje wzrost. władzy absolutnej. Powstają w tym okresie wielkie pałace magnackie przy placach lub w otoczeniu ogrodów, poza dawnymi murami obronnymi, które organizm miejski już dawno przekroczył i zaczął się rozrastać we wszystkich kierunkach. Wynikiem działania czynnika obyczajowo-prawnego jest : czynnik kompozycyjny. Korzystając z doświadczeń minionych wieków, w momencie tworzenia się nowych organizmów miejskich twórcza myśl ludzka podejmuje koncepcję odzwierciedlającą dążenie, tendencje, kulturę i porządek społeczny epoki. Czynnik świadomej twórczości, naginający warunki gospodarcze, komunikacyjne, warowności, obyczajowo- prawne do głównej koncepcji plastycznej, zapewniający właściwe rozwiązanie wszystkich .bytowych potrzeb społeczeństwa, staje się symbolem epoki. [więcej w: wiązanie cementu , chromadruk , ciasto wapienne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: chromadruk ciasto wapienne cena wiązanie cementu