Skip to content

Glebokosc otworów

2 lata ago

163 words

Dla celów praktycznych dla otworów niedogłębionych można przyjmować wielkości H i h, licząc je od poziomu położonego 3+4 m niżej od dna wykopu. Wyniki obliczeń nie będą wtedy ścisłe, ale dla celów budowlanych dokładność będzie wystarczająca. Głębokość otworów należy przyjmować taką, aby dno wykopu znajdujące się w pewnej odległości od studni było osuszone, to znaczy aby znajdowało się ponad krzywą depresji. Gdyby ten warunek nie był spełniony, należy przyjąć większą głębokość studni a obliczenie przeprowadzić raz jeszcze tak, aby wspomniany wyżej warunek był spełniony. Odległość otworu studziennego od ściany wykopu powinna być większa niż 2,0 m, ale nie większa niż 5,0 m i to tylko przy gruntach o dużej przepuszczalności (piaski gruboziarniste). Do obliczenia zawartości Q musimy znać wielkość R, czyli promień tzw. leja depresyjnego. [podobne: sławbud, bfashion, telimena bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: bfashion sławbud telimena bydgoszcz