Skip to content

Kauczuk butylowy daje zabarwienie ciemnoszare

2 lata ago

275 words

Do najcenniejszych prób w tej serii należy próba umożliwiająca odróżnianie kauczuku naturalnego od GR-S. Jako wskaźnika używa się bibuły nasyconej p-dwumetyloaminobenzaldehydem oraz 3D-procentowego roztworu kwasu trójchlorooctowego w izopropanolu. Skrawek bibuły nasyconej aldehydem zanurza się do roztworu kwasu, a następnie trzyma się przez pewien czas w dymie wydzielającym się z przypalonej próbki. Kauczuk wywołuje intensywne niebieskie zabarwienie, zaś GR-S zielone. Mieszaniny zawierające jednakowe ilości tych składników przybierają taką barwę jak GR-S, przy czym kolor-zielony może przejść w niebieskozielony. Próbki zawierające 25°/0 GR-S lub mniej dają zabarwienie właściwe dla kauczuku naturalnego. Główną trudnością w tych analizach jest umiejętność klasyfikacji mieszanin. Próba ta posiada znaczenie tylko przy odróżnianiu GR-S od kauczuku naturalnego, gdyż inne polimery również dają barwne reakcje. Wprawdzie przy starannej obserwacji można zidentyfikować również inne typy polimerów, pożądane jest jednak stosowanie większej ilości reakcji charakterystycznych. Kauczuk butylowy daje zabarwienie ciemnoszare, które blednie po upływie 3 do 4 minut przechodząc w zabarwienie jasno lawendowe. Perbunan wywołuje zielone zabarwienie, jeżeli jednak bibuła trzymana jest tuż nad badaną próbką, występują czerwonobrunatne plamy. Neopren daje identyczne zabarwienie jak GR-S, tak że odróżnienie od siebie tych dwóch materiałów jest prawie niemożliwe. Wprawdzie reakcje te nie są charakterystyczne wyłącznie dla danego materiału, mogą one jednak służyć w wielu wypadkach do odróżnienia kauczuku naturalnego od GR-S. Charakterystyczne zabarwienia, jakie dają różne materiały podczas analizy kroplowej. Próby najwygodniej prowadzi się przy użyciu trójgraniastego pręta rozgrzanego do czerwoności na palniku Bunzena. [hasła pokrewne: wodociągi kościan , łęcz trans , colorata wilkowice ]

Powiązane tematy z artykułem: colorata wilkowice łęcz trans wodociągi kościan