Skip to content

KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA MIASTA

10 miesięcy ago

175 words

1. Uwagi ogólne Analizując procesy powstawania miast dawnych, stwierdzić można we wszystkich epokach działanie pewnych czynników niezmiennych, kształtujących układ kompozycji urbanistycznej. Czynnikami tymi są: 1. Warunki środowiska geograficznego, położenie i rzeźba terenu, klimat, otoczenie, układ wód itp., na które składają się zarówno warunki przyrodzone, jak i zmiany środowiska dokonane w poszczególnych okresach rozwoju społecznego. Tu tkwią również warunki warowności (obrona życia i mienia mieszkańców przed niebezpieczeństwem grożącym z zewnątrz) oraz warunki komunikacji (wewnętrzny ruch śródmiejski i połączenie z bliższą i dalszą okolicą, stan zagospodarowania itp. 2. Warunki gospodarcze i społeczne . (bogactwa naturalne, urządzenia techniczne, kultury rolne, rzemiosło, przemysł i handel), które w zależności od warunków środowiska geograficznego wywoływały określone zjawiska w układzie miast. 3. Czynnik obyczajowo-prawny (życie prywatne, praca, życie publiczne, akcje społeczne, administracja, polityka, organizacje wojskowe, życie religijne, kultura i sztuka) stanowiący nadbudowę obyczajowo-prawną . [hasła pokrewne: castorama legnica , tokarnia sosenka , łęcz trans rozkład ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama legnica łęcz trans rozkład tokarnia sosenka