Skip to content

mozliwosci zageszczenia studzien

2 lata ago

175 words

Przy większej długości czynnej filtru należy rozważyć sprawę możliwości zagęszczenia studzien lub zwiększenia ich średnicy, gdyż opuszczanie filtrów dłuższych niż 5,0 m sprawia duże trudności i przy mniej starannym wykonywaniu robót można łatwo uszkodzić filtr. Rura podfiltrowa, czyli odcinek rury pod filtrem powinien wynosić ok. 0,5 m; dno tej rury musi być zaślepione. Przy rurach filtrowych o większej średnicy np. przy d> 350 mm, zamiast zaślepienia dna rury półfiltrowej można ją wypełnić w dolnej części żwirem na głębokość ok. 1,0 m od spodu filtru właściwego. Takie żwirowanie- dna rury podfiltrowej pozwala na dopływ wody do studni również przez jej dno, co zwiększa jej wydajność. Przy projektowaniu rozmieszczenia pomp przy wykopie należy pamiętać o zapewnieniu możliwości ciągłego odpływu pompowanej wody. Bliższe wskazówki na ten temat będą podane w rozdziale o robotach ziemnych i deskowaniu wykopów, 6. 6. [przypisy: elektrociepłownia siekierki, kwota mleczna olx, łęcz trans rozkład ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrociepłownia siekierki kwota mleczna olx łęcz trans rozkład