Skip to content

Najczesciej spotykane typy kauczuków

2 lata ago

299 words

Najczęściej spotykane typy kauczuków oraz dwie proste mieszanki zawierające duże ilości obu kauczuków. Postępowanie. Umieścić 0,5 g próbki w probówce (10 X 75 mm) 1) zaopatrzonej w przedłużacz o średnicy 4 mm przymocowany do probówki za pomocą korka, zawiesić na stojaku i ogrzewać za pomocą mikropalnika aż do początkowego rozkładu próbki. Podczas ogrzewania należy unikać miejscowego przegrzania szkła. Z chwilą ukazania się par u ujścia przedłużacza zanurzyć jego koniec do 1,5 ml roztworu , znajdującego się również w probówce (10 X 75 mm). Z chwilą stwierdzenia, czy zachodzi zmiana barwy, czy nie, należy wyjąć koniec przedłużacza z roztworu i zanurzyć do 1,5 ml roztworu I prowadząc destylacje w dalszym ciągu. Z kolei po ukończeniu destylacji należy probówkę ochłodzić i wstrząsać, po czym zaobserwować położenie kropelek w roztworze oraz Zmianę zabarwienia roztworu. Przelać roztwór I do probówki (16 X 150 mm), dodać 5 ml absolutnego alkoholu metylowego, a następnie ogrzewać w ciągu 3 minut na łaźni wodnej w temperaturze 1000C i zaobserwować powstałe zabarwienie. Z chwilą stwierdzenia nieobecności innych polimerów przystępuje się do wykrywania kauczuku naturalnego oraz GR-S, do czego używa się 0,2 do 0,3 g próbki wyekstrahowanej za pomocą chloroformu. Cały produkt destylacji zbiera się w 1,5 ml roztworu , przy czym należy zaobserwować jego zabarwienie przed ogrzaniem oraz po ogrzaniu. Zabarwienie niebieskozielone do zielononiebieskiego świadczy, że badana próbka zawiera mieszaninę kauczuku naturalnego lub regeneratu kauczuku naturalnego z GR-S. Następnie należy zbadać obecność surowego kauczuku metodą Webera i w razie potrzeby potwierdzić obecność GR-S opisaną metodą po raz drugi. Krzywe absorpcji produktów reakcji destylatów, które otrzymano z próbek wulkanizowanych i wyekstrahowanych chloroformem wykazują znaczne różnice, a przy tym poszczególne krzywe są charakterystyczne dla danego materiału. [podobne: arriva mielec , emet impex , kwota mleczna olx ]

Powiązane tematy z artykułem: arriva mielec emet impex kwota mleczna olx