Skip to content

Nasze cementownie produkuja nastepujace rodzaje cementu

2 lata ago

124 words

Nasze cementownie produkują następujące rodzaje cementu: a) cement murarski 150, b) cement portlandzki 250, c) cement portlandzki 350, d) cement hutniczy 250, c) cement portlandzki 400. Wymienione przy poszczególnych rodzajach cementu liczby 150, 250 itd. oznaczają markę cementu, tj. wytrzymałość po 28 dniach odpowiednio przygotowanej zaprawy z czystego piasku kwarcowego i cementu. Cement murarski o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 150 kG/cm2 stosuje się przeważnie tylko do zapraw, a niekiedy i do słabych betonów. W robotach tynkowych jest on powszechnie używany do zwykłych zapraw. Cement Portlandzki 250 o wytrzymałości 250 kG/cm2 służy do wykonywania konstrukcji żelbetowych i betonowych o przeciętnej wytrzymałości. Używa się go również do mocniejszych zapraw i tynków szlachetnych. [więcej w: bfashion, arriva mielec, rurgaz ]

Powiązane tematy z artykułem: arriva mielec bfashion rurgaz