Skip to content
2 lata ago

204 words

Pomimo wznoszenia obiektów warownych nie było takiego miasta, które by nie zostało kiedyś napadnięte, zdobyte, zrabowane i zniszczone. Tym niemniej w wielu wypadkach niejedno miasto przez dłuższy czas odpierało napady łupieżców i potrafiło się obronić. Z tych względów kształtowanie struktury miasta wg warunków przyrodzonych zostało na dłuższy czas podporządkowane warunkom warowności . Obszar miasta musiał być ograniczony, osłonami naturalnymi (brzegami wód, bagien, zboczami wzgórz) lup wzniesionymi przez człowieka – murami obronnymi. Warunki na dłuższy czas zahamowały rozrost osiedli ludzkich, stanowiły pancerz na żywym organizmie miejskim, uniemożliwiając często rozwój miasta związany z naturalnym przyrostem ludności. Zaczyna się nadmierne zagęszczenie i zwiększanie wysokości zabudowy, co pogarszało warunki higieniczne i zdrowotne miasta. Jednym z czynników kształtujących strukturę wewnętrzną miasta jest komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna. Drogi prowadzące od zewnątrz do bram miejskich narzucają rozwiązanie ulic i placów wewnętrznych. Stanowią on siatkę komunikacji wewnętrznej, która jest kośćcem organizmu miejskiego i reguluje sposób, rodzaj i gęstość zabudowy miejskiej, nadaje oblicze miastu. [podobne: panele ścienne castorama , żółty jeż olkusz , egbud ]

Powiązane tematy z artykułem: egbud panele ścienne castorama żółty jeż olkusz