Skip to content

Pompowanie wody ze studni depresyjnych

1 miesiąc ago

142 words

Pompowanie wody ze studni depresyjnych Zasady podziału na odcinki wykopu, który ma być odwodniony za pomocą studni depresyjnych. Jak to już było tam podane, najkorzystniejszą jest sytuacja, kiedy każdy odcinek może być odwodniony przez jedną pompę. Staramy się zawsze rozmieścić wszystkie otwory studzienne po jednej stronie wykopu co ułatwia organizację robót odwadniających, jak doprowadzenie energii, wygodniejszą obsługę oraz lepsze odprowadzenie wody odpływającej od pomp. Dla budowy kanałów miejskich rzadko kiedy jest potrzebne wykonanie studni depresyjnych głębszych niż 15-20 metrów, przy uwzględnieniu wielkości depresji w samej studni oraz długości filtru. Stąd do wiercenia studni wystarczy zwykle jedna tylko kolumna rur wiertniczych, bez potrzeby zmiany średnicy rur osłonowych, co ma miejsce przy studniach głębokich. [przypisy: obróbka miedzi, schody warunki techniczne, beton z gruszki cena ]

Powiązane tematy z artykułem: beton z gruszki cena obróbka miedzi schody warunki techniczne