Skip to content

Próba na kauczuk 11p-turalny i GR-S

2 lata ago

233 words

Próba na kauczuk 11p-turalny i GR-S. Nasycić bibułę filtracyjną roztworem 3 g p-dwumetyloaminobenzaldehydu i 0,05 g hydrochinonu w 100 ml eteru etylowego, po czym bibułę wysuszyć i pociąć na paski. Spreparowane w ten sposób paski papieru należy przechowywać w brunatnej butelce; w tych warunkach wskaźnik nie odbarwia się i zachowuje swoją aktywność w ciągu wielu miesięcy. Przechowywany dłużej w innych warunkach aldehyd utlenia się i aktywność wskaźnika zmniejsza się. Oprócz wskaźników przygotować następujący roztwór zwilżający: rozpuścić 30 ,g kwasu trójchlorooctowego w izopropanolu i otrzymany roztwór uzupełnić izopropanolem do 100 ml. Tak sporządzony roztwór należy używać z dużą ostrożnością. Sposób postępowania. Myć 1 om paplenka wskaźnikowego odpowiednim roztworem i trzymać go w położeniu równoległym do rozgrzanego pręta w odległości 5 mm od jego powierzchni; rozgrzany pręt należy przyciskać do badanej próbki. Jeżeli pary wydzielają się dostatecznie szybko, próba jest ukończona w ciągu 4 do 6 sekund. Podczas próby na kauczuk naturalny oraz na GR-S papierek wskaźnikowy należy tak długo trzymać w wydzielających się parach, aż powstałe zabarwienie będzie widoczne z drugiej strony papierka. Pod uwagę należy brać to zabarwienie, które występuje po tej stronie papierka wskaźnikowego, która jest skierowana do badanej próbki. Należy unikać zwęglania papierka lub wywołania zbyt intensywnego zabarwienia. [podobne: castorama legnica , tokarnia sosenka , łęcz trans rozkład ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama legnica łęcz trans rozkład tokarnia sosenka