Skip to content

Przy wykopach o duzej dlugosci nalezy podzielic wykop na odcinki

2 lata ago

167 words

Przy wykopach o dużej długości należy podzielić wykop na odcinki o takiej długości, aby dla odwodnienia każdego odcinka można było zastosować jedną pompę. Długości takich odcinków są zależne -od warunków miejscowych, a przede wszystkim od przepuszczalności gruntu. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych należy starać się o uzyskanie -możliwie długich odcinków wykopu osuszanych przez jedną pompę; można wtedy uzyskać dość duże oszczędności przez zastosowanie większych pomp. Z drugiej jednak strony, przy gruntach o niewielkiej przepuszczalności, zbyt rzadko ustawione pompy mogą nie osuszyć w potrzebnym stopniu dna wykopu ze względu na stromy kształt krzywej depresji. Jako wytyczne do wyznaczania podziału na odcinki można przyjąć następujące wskazówki. Przy gruntach o dobrej przepuszczalności, jak piaski średnio- i grubo ziarniste przy k > 10-2 cm/sek odległość między pompami l = 80-7–100 m. [podobne: wodociągi kościan, łęcz trans rozkład, kwota mleczna olx ]

Powiązane tematy z artykułem: kwota mleczna olx łęcz trans rozkład wodociągi kościan