Skip to content

Rodzaje stosowanych siatek filtrowych

2 lata ago

133 words

Rodzaje stosowanych siatek filtrowych . Przy większej niejednorodności uziarnienia gruntu, czyli przy U = = 4–; -. 5 można często zrezygnować ze stosowania siatki pokrywającej rurę filtrową; naturalny filtr odwrotny utworzy się szybko wokół rury filtrowej z grubszych frakcji gruntu bez szkodliwego rozluźnienia gruntu naokoło studni. Natomiast przy gruncie drobnoziarnistym o znacznej jednorodności U = ok. 2, prócz siatki filtrowej należy jeszcze dodatkowo otoczyć filtr drobnym żwirem, wypełniając nimi przestrzeń między filtrem a rurą osłonową przed jej podciągnięciem. Długość czynną filtru wyznacza się za pomocą obliczenia wydajności studni i krzywej depresji. Mierzy się ją, licząc od najniższego punktu krzywej depresji, zwykle wynosi ona dla studni depresyjnych budowlanych 3-:-5,0 m. [więcej w: colorata wilkowice, wodociągi kościan, panele ścienne castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: colorata wilkowice panele ścienne castorama wodociągi kościan