Skip to content

uklad powierzchni depresji ponizej dna wykopu

2 lata ago

132 words

Aby korzystać z tego wzoru . przyjmujemy podobnie, jak poprzednio R = 3000 s yK przy czym s = H – h Wielkości H i h mierzymy od poziomu położonego poniżej dna projektowanego wykopu o wielkości ro, nie głębiej jednak niż 5,0 m poniżej dna. Po obliczeniu wydatku wielkiej studni Q, wielkość tę dzielimy przez rzeczywistą liczbę studni umieszczonych na obwodzie wykopu. Przy n studniach wydatek jednej rzeczywistej studni q q = 9_ i dla tego wydatku dobieramy wielkość pomp umieszczonych w studniach. Aby być pewnym, że wykop zostanie osuszony na całej powierzchni jego dna, sprawdzamy układ powierzchni depresji poniżej dna wykopu. Obliczenia wykonujemy dla punktów położonych najbardziej niekorzystnie w stosunku do położenia studzien. 6. 5. [hasła pokrewne: żółty jeż olkusz, elektrociepłownia siekierki, łęcz trans ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrociepłownia siekierki łęcz trans żółty jeż olkusz