Skip to content

Wskazniki oraz odczynniki

2 lata ago

178 words

Wskaźniki oraz odczynniki. Próba na Neopren i Perbunan. W 500 ml metanolu rozpuścić 0,2 g octanu miedziowego oraz 0,25 g żółcieni metanilowej i otrzymanym roztworem nasycić arkusze bibuły filtracyjnej, które po wysuszeniu należy pociąć na paski. Przyrządzić drugi roztwór wodny składający się z 500 ml wody, 500 ml alkoholu metylowego oraz 2,5 g dwuchlorowodorku benzydyny. Do otrzymanego roztworu dodać 10 ml O,1-procentowego roztworu wodnego hydrochinonu, (przechowywać należy w brunatnej butelce). Podczas przechowywania z roztworu wydziela się osad, jeżeli jednak roztwór przechowywać bez dostępu światła, można go używać w ciągu wielu miesięcy. Próba na kauczuk butylowy. Przygotować paski zwykłej bibuły filtracyjnej. Do zwilżania należy przygotować roztwór z 15, ml stężonego kwasu siarkowego w 80 ml wody, po czym do otrzymanego roztworu dodać 5,0 g żółtego tlenku rtęciowego. Otrzymaną mieszaninę zagrzać do wrzenia, a następnie ogrzewać tak długo, aż rozpuści się całkowita ilość dodanego tlenku rtęciowego. Roztwór ochłodzić i uzupełnić wodą do 100 mi. [podobne: wodociągi kościan , łęcz trans , colorata wilkowice ]

Powiązane tematy z artykułem: colorata wilkowice łęcz trans wodociągi kościan