Skip to content

wydatek maksymalny studni

4 tygodnie ago

155 words

Do wyznaczenia tej wielkości z dostateczną dla celów praktycznych dokładnością można korzystać ze wzorów: Sichardta R = 3000 s lik gdzie: s – wielkość depresji, m, k – współczynnik filtracji, misek, lub Kusakina: R = 575 s l/kH gdzie: R, s i k jak wyżej, R głębokość dna otworu pod zwierciadłem hydrostatycznym wody gruntowej, m. Po obliczeniu w sposób wyżej podany ilości wody dopływającej do studni należy sprawdzić, czy obrana średnica filtru studziennego pozwoli na uzyskanie ze studni tej ilości wody, czyli należy obliczyć maksymalną ilość wody, którą z takiej studni można wypompować. Jest to tzw. wydatek maksymalny studni Qmax Jeśli kształt wykopu jest zbliżony do krótkiego prostokąta, kwadratu lub koła, a ponadto wykop ma dużą powierzchnię, to do obliczenia dopływu wody do wykopu można stosować tzw. metodę wielkiej studni . [przypisy: przelicznik m3 na litry, elgrom olsztyn, cement 350 ]

Powiązane tematy z artykułem: cement 350 elgrom olsztyn przelicznik m3 na litry